Bengkel ini telah diadakan 19 hingga 21 November 2017 di Rumah Rehat Kuala Berang. Program ini merupakan kesinambungan dari Bengkel Potensi Produk Ekopelancongan Komuniti Hulu Terengganu (CBE) yang telah memasuki fasa kedua iaitu fasa pelaksanaan.