Category: Featured @ms

Majlis Syarahan Inaugural 2016 | Prof. Dato’ Dr. Mohd Tajuddin bin Abdullah

Pautan untuk pembentangan slaid : Evolusi & Biogeorafi Mammalia.  

‘Siti Maya’ Jadi Makmal Penyelidikan Bergerak Tercanggih, Pertama di Malaysia (Bernama)

Video lain :

Program Cakna Komuniti @ CSD, UMT-Almanar (Fasa 1)

“Program Cakna Komuniti @ CSD, UMT-Almanar” Fasa 1 (Januari 2015 – Jun 2015) Untuk video, sila tekan di sini.

Kajian Warisan Budaya Orang Asli

Pusat Pembangunan Sosioekonomi (CSD), Institut Penyelidikan Kenyir (IPK) sedang menjalankan satu kajian berkaitan Warisan Budaya Orang Asli di Tasik Kenyir. Diketuai oleh Dr.Roslina Ismail, kajian ini merupakan salah satu objektif di bawah tema kajian Profil Warisan Budaya di Kampung-kampung sekitar Tasik Kenyir. Antara aktiviti kajian adalah pemerhatian ikut serta yang diadakan di hutan Tasik Kenyir […]

Penyelidik IPK, Ruben Clements diterbitkan dalam Nature: Satu strategi global untuk pembinaan jalan

“Satu strategi global untuk pembinaan jalan” A global strategy for road building William F. Laurance, Gopalasamy Reuben Clements, Sean Sloan,Christine S. O’Connell, Nathan D. Mueller,Miriam Goosem,Oscar Venter,David P. Edwards,Ben Phalan,Andrew Balmford,Rodney Van Der Ree & Irene Burgues Arrea The number and extent of roads will expand dramatically this century1. Globally, at least 25 million kilometres […]

Geopark Kenyir

Geopark merupakan sebuah kawasan geografi di mana tapak geowarisan adalah sebahagian daripada konsep holistik perlindungan, pendidikan dan pembangunan lestari. Sinergi antara geodiversiti, biodiversiti dan budaya perlu diserlahkan sebagai sebahagian daripada setiap Geopark. Ia juga perlu untuk merangkumi tapak nilai ekologi, arkeologi, sejarah dan budaya dalam setiap Geopark. Dalam kebanyakan masyarakat, alam semula jadi, budaya dan […]

Harimau Selamanya

Projek Harimau Selamanya memberi tumpuan kepada persempadanan, perlindungan dan pengawasan Harimau Belang (Phantera tigris jacksoni) dalam “kawasan teras” yang merangkumi Koridor Hidupan Liar Kenyir dan Bahagian Timur Laut Taman Negara. Projek ini dibiayai bersama oleh Hutan Taman Zoo dan Panthera dari Amerika Syarikat sebanyak USD 1 juta bagi projek ini dalam tempoh 10 tahun akan […]